O spole─Źnosti

Spole─Źnost Bohemia Arch spol.  s r.o. byla zalo┼żena v roce 1996 a je zapsána v obchodním rejst┼Öíku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vlo┼żka 10508.

Spole─Źnost Bohemia Arch se zabývá p┼Öípravou a tvorbou projekt┼» staveb zejména z oboru pozemní stavby. Zpracováváme projektové dokumentace a zajiš┼ąujeme in┼żenýrskou ─Źinnost u novostaveb, rekonstrukcí ─Źi stavebních úprav stávajících budov s p┼»sobností po celé ─îeské republice. Naším cílem je realizace projekt┼» v po┼żadované kvalit─Ť, ve stanoveném termínu a v rámci schváleného rozpo─Źtu. Metody ┼Öízení projekt┼» jsou p┼Öizp┼»sobeny efektivnímu plánování, kontrole, sledování a poskytování informací o všech zále┼żitostech spojených s daným projektem.

Spole─Źnost Bohemia Arch poskytuje slu┼żby zákazník┼»m ve všech sférách, tj. státní správa, místní samospráva, právnické i fyzické podnikatelské subjekty i soukromému sektoru.

 

P┼Öedm─Ťt ─Źinnosti spole─Źnosti

 • projektová ─Źinnost ve výstavb─Ť
 • in┼żenýrská ─Źinnost ve výstavb─Ť
 • koordinátor bezpe─Źnosti práce na staveništi
 • kopírovací práce
 • skenování, archivace 

Oblasti p┼»sobnosti spole─Źnosti

 • stavby pozemního stavitelství /stavby pro sport, ubytování,  administrativu a slu┼żby, stavby pro bydlení, rodinné domy/ 
 • obnova památek 
 • stavby pr┼»myslové 
 • stavby technické infrastruktury
 • stavby pozemních komunikací
 • rekonstrukce staveb, zam─Ť┼Öení stávajícího stavu objektu

V sou─Źasné dob─Ť pracují v naší spole─Źnosti specialisté, kvalifikovaní ve všech zmín─Ťných oblastech.